Accueil TIC à l’école Intégration des TICE Kèk modèl prezantasyon powerpoint pou anseyan

Kèk modèl prezantasyon powerpoint pou anseyan

5 minutes de lecture

Depi mas 2020 anpil lekòl komanse deside pase an mòd nimerik an Ayiti, pa yon mwayen oubyen yon lòt, men youn nan bagay ki pa chanje se travay anseyan. Pou kèk nan anseyan yo ki pi souvan itilize POWER POINT pou yo prezante kèk kou. Dayè yon kou pi byen pase si li respekte kèk prensip estitetik;  anplis de tout prensip didaktik ak pedagoji  yo. GOOGLE SLIDE SHOW ak POWER POINT se 2 sa yo nou plis itilize men pafwa dizay la pa toujou fasil si anseyan an pa byen konprann biwotik nan enfomatik, enben pou rezoud pwoblèm sa a GOOGLE SLIDE mete disponib anpil bèl modèl pou tout kalite kou, sijè ak nosyon nou vle anseye nan klas.

Si ou bezwen modèl prezantasyon jis klike sou  SLIDE GO

Sous:  https://slidesgo.com/
Kredi Foto: Slide GO

Author

  • Alamy Jean-Pierre

    Redaktè anchèf nan OmniScient Info, CEO Lekòl Konekte, Gourou TICE, Anseyan. Alamy fome nan domèn edikasyon, sikoloji konitiv ak teknoloji. Li patisipe ak devlope anpil pwojè edikatif ki gen rapò ak transfomasyon aprantisaj e jan timoun aprann. #TechnologieEducative, Prof2_0

    View all posts
Voir plus d'articles
Voir plus d'articles par Alamy Jean-Pierre
Voir plus d'articles dans Intégration des TICE
Les commentaires sont fermés

Voir aussi

Comment l’Intelligence Artificielle Peut Sauver l’Éducation en Haïti ?

PORT-AU-PRINCE, Haïti — En parcourant les rues animées d’Haïti, on est frappé par l&…